Home

Ladok ju

Information about Ladok - Studies - Jönköping Universit

Planerade stängningar av Student-Ladok (pga uppgradering). 9 september 04:00-06:00 23 september 04:00-06:00 7 oktober 04:00-06:00 21 oktober 04:00-06:00. Funktioner. Student-Ladok är ett webbasererat system där du som student kan ju.se student Jönköping University Jönköping University Jönköping University Hälsohögskolan Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping International Business School Tekniska Högskolan Bibliotek Studen JU mobile. JU mobile är kopplad mot dina kursregistreringar i Ladok och om du har notisfunktionen påslagen får du information både när anmälan öppnar och innan den stänger. Du får även påminnelser. Tyvärr fungerar inte notiser från JU Mobile till Android-mobiler för närvarande! IT-enheten arbetar på att lösa problemet

Följ informationen från JU på ju.se/corona. Kalendarium. Se hela kalendariet. Aktuellt. Kontrollera dina uppgifter i Student-Ladok En ny termin är igång,. Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log i Logga in med ditt JU-konto. Övriga användare (externa) Logga in med ditt lokala Canvas-konto vid JU. Mer information om Canvas på JU. Kontakt IT Helpdesk: 036 - 10. helpdesk.ladok@hh.se: Högskolan i Jönköping: ladok@ju.se: 036-101544: Johanna Isaksson Tillgänglighet HJ: Högskolan i Skövde ladok-kontakt@his.se 0500-448170: Anette Pettersson: ladok-kontakt@his.se: Högskolan Kristianstad: ladok@hkr.se ladok@hkr.se: Högskolan Väst: systemstod@hv.se: Anette Karlsson: Tillgänglighetsredogörelse för hv.s

Ladok - star

 1. Via Student-Ladok kan du också ändra din mailadress för att styra vart du vill ha aviseringar kring studieresultat till. OBS! Tänk på att även om du anger en annan mail än din JU-mail kommer det ändå att vara JU-mailen som i huvudsak används i all kommunikation med dig
 2. Ladok DIARIENR 2020/698-16 malin.zingmark@ladok.se E-post Jönköping University ställer sig positivt till Ladokkonsortiets fòrslag att bygga en gemensam lösning Fr utbildningsplanering enligt förstudiens beskrivning. Jönköping University förordar finansieringsmodell 1, d v s att alla lärosäten som ingår
 3. 036 10 11 50 studentservice@js.ju.se. Rio. 036 10 11 61. Sydney. 036-10 11 43, 0707 21 90 01. Organisation och bostad
 4. Sedan gick ju vi på THS in i Ladok 2012, vilket nog underlättat, det är nog mer att göra för de som haft Ladok längre. Utöver registervård har personalen på THS lärt och satt in sig konkret i utbildningsmallar och dokumentmallar, tillägger Marianne Källberg
 5. ladok.s
 6. Password rese

Registrering på kurs med mera (Student-Ladok) - Studier - Jönköping

Ladok Ladok vid Uppsala universitet . Ladok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För arbetet i Ladok finns användarguider för administratörer, lärare, examinatorer med flera, tillgängliga i Studium Här hittar du information om sådant som rör dina studier på Umeå universitet. Logga in för att se ditt schema och dina aktuella kurser inkl länkar till Portalen, Cambro, Moodle Nu blir det ju lättare att läsa och ge betyg, vilket också borde göra det mer rättssäkert om man minskar den mänskliga pappershanteringen av betyg. I nya Ladok är ju allt elektroniskt där examinatorn också verifierar att rätt betyg är satt, vilket är bra ut en rättssäkerhetssynpunkt Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet Skapa ett eduID och koppla det till ditt svenska personnummer för att kunna komma åt flera olika tjänster och organisationer inom högskolan

Här loggar du in i Ladok Student.Du loggar in med din studentidentitet och lösenord. Offentliga uppgifter. Högskolan i Borås är en statlig myndighet och gäller under offentlighetsprincipen, vilket innebär att alla uppgifter i Ladok, vårt studiedokumentationssystem, likväl som i många av våra andra system är offentliga, d.v.s. vem som helst kan begära att ta del av uppgifterna utan. My accoun

Nu är Ladok öppet - Jönköping University - edit

 1. Information about Ladok. Forms & documents ++ Loading... Deferment, accreditation and change of programme. Scholarships. Evaluations JU Card ++ Loading... IT information. Caretakers Office. New communications policy and graphic platform.
 2. Ladokportalen är stängd. Använd istället Ladok Student. Logga in via : student.ladok.se med ditt studentkonto och lösenord. Vid första inloggning..
 3. IT Helpdesk Ladok Staff web (intranet) Student web Ping Pong Canvas Schedule Office365 Service Center Contact Jönköping University Gjuterigatan 5 Box 1026 551 11 Jönköping, Sweden Phone +46 36 - 10 10 00 Contact for
 4. Lika villkor på JU Jönköping University vill som utbildningsanordnare erbjuda en inkluderande studiemiljö där alla studenter behandlas på ett respektfullt sätt, där alla ges lika möjligheter att utvecklas, trivas och prestera väl
 5. en 2020 kommer alla kurser att använda Canvas och inga nya kurser startar i PingPon

Tentamen och omtentamen - Studier - Jönköping Universit

Ladok is a national university-wide system for study documentation and study administration. In Ladok's student interface, Ladok Student, you can manage your own study administration. The interface is suitable for mobile phone/tablet and you reach Ladok Student from the Student Web startpage JU har inte tagit beslut på att ändra kåravgiften eller att räkna digital utbildning, som när omständigheterna tillåter ska bedrivas på campus, som distansutbildning. Detta innebär att utbildning som ska bedrivas på campus men temporärt är förlagd digital alltså INTE räknas som distansutbildning Ladok • Nationellt projekt - 300 miljoner • 37 lärosäten • Dec HH, Lnu • Feb HKR, KAU • Mars BTH, JU • Mars LU • CSN • UKÄ • SCB • Migrationsverket • Socialstyrelsen • Skolverke Ju snabbare skolan rapporterar studieresultaten desto snabbare kan den studerande få sitt beslut inför nästa studieperiod. tillräckligt att registrera händelsen som studieavbrott i Ladok. CSN ska enligt 10 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:200) genast underrättas o

Student - Jönköping Universit

JU - Canvas logi

Dessutom är ju alla studenter Ladokanvändare. Men Ladok berör också flera olika studieadministrativa processer. - LiU har digitaliserat och automatiserat många processer, säger studieadministrativ chef Robert Ericsson. Ju mer komplext ett lärosäte är, desto senare kan lärosätet gå in i det nya systemet Hej! Funderar på att börja plugga igen. :-) Efter typ 20 år! ;-) Någon som vet hur man idag beställer utdrag ur LADOC (LADOK?)? Tack på förhand

Please update your contact information. To ensure that you receive important information from the university, it is important that you have updated contact information in Ladok Studentenwebben ger dig information om dina studier på SLU. Läs studentnyheter, kalendern och logga in för att se dina kurser och meddelanden I och med nya Ladok/Ladok3 kommer hanteringen av studenters e-postadresser i Ladok förändras ganska radikalt mot vad som tidigare gällt i LU:s Ladok. Tidigare har studentens @student.lu.se-adress (längre tillbaka även @student.lth I gamla Ladok var det institutionen som gav kursen som rapporterade in resultatet. I nuvarande Ladok måste detta skötas på annat sätt. I de fall doktorander läser kurser på forskarnivå vid annan institution, vare sig gemensamma kurser eller enstaka kurser, så måste detta hanteras på följa..

Ladok har ju inget med a-kassan att göra... CSN är såklart intresserade av Ladok för att se om du har rätt till studielån, men knappast a-kassan. Skrivet av listo: Samtal i vårt live forum. I vårt liveforum diskuteras det flitigt om allt möjligt Har du varit sjuk eller missat att anmäla dig till kurser i Ladok3? Nu finns det två nya tillfällen för dig som arbetar med studie administration för grund- och avancerad nivå. Tillfällena ges den 13 mars och den 21 mars och anmälan görs i Kompetensportalen Alla baserade på LADOK. Protesterna runt bordet, där alla fakulteter har en representant, var högljudda. Vi pratade i mun på varandra i ivern att säga att detta kan ju inte vara riktigt, det stämde helt enkelt inte med de entydiga bilder av våra fakulteter som vi själva har genom vårt eget arbete med dessa frågor

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som Det är ju inte så underligt eftersom vi inte har lagt till några sådana än. e) När man nu tittar på verktygsraden i Word så ser man att det skapats ett antal nya knappar MITTUNIVERSITETET Studieredovisning ‐ Ladok Förvaltare: Ladokenheten 2013‐11‐15 Avdelning: Studentcentrum Sida 5 av 10 Fortsätter (FO) på kursen, d v s när kursen sträcker sig över två eller flera terminer ska fortsättningsregistrering göras andra och därefter påföljande terminer (HST lpw.hj.se Jönköping University har en internationell profil ett starkt studentföretagande framstående forskning och samverkan med det omgivande samhälle Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Däremot finns det ju inget sätt för oss att skilja dem åt i Ladok, alla får ju behörighet att attestera för hela kursen. Lägga till tillfällen på tentamensanmälan vid redan anmälda studenter? Du kan lägga till tillfälle inom samma version av kursen när anmälda studenter finns

Ladoksupport på lärosäten - Ladok

Studentinformation. Student på Träcentrum Att studera hos oss på Träcentrum och samtidigt vara student på Tekniska högskolan i Jönköping, är lite som att få det bästa av två världar Om Ladok på Lunds universitet | Page 17. Arbetet med att integrera Lubas moduler med Ladok3 pågår, men allt kommer inte finnas på plats vid övergången

5 inlägg har publicerats av lenaskold under December 2014. För att all data som finns i nuvarande version av Ladok ska kunna föras över till nya Ladok måste vi registervårda.Det betyder att vi går igenom alla tabeller och ser efter så att det inte finns några konstigheter Syftet med LUCRIS är primärt att möjliggöra registrering av forskningsinformation för att kunna sammanställa enskilda forskares, forskargruppers och Lunds universitets samlade forskning. Enbart sådant som har någon form av koppling till forskningsgärningen ska registreras. LUCRIS-databasen är endast tillgänglig för anställda vid Lunds universitet Per-Olof Brehmer, ordförande i styrgruppen, summerar det första halvåret med Nya Ladok på LiU och konstaterar att mycket har fungerat bra. - Vi har fått ett nyare och mer modernt system att arbeta i, men ännu återstår en hel del arbete och en del utmaningar, säger han

Jönköping Universit

Dina tidigare och tillgodoräknade kurser, medgivanden och studieintyg Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Avanmälan sker via Mitt Ladok under Resultat på aktuell kurs och kan göras både före och efter anmälningstiden har gått ut. Till Min sida; Anmäl dig i god tid. Sista dag för anmälan till en tentamen är sex arbetsdagar innan aktuellt tentamensdatum - men ju tidigare du anmäler dig, dest ju att välja att inte fylla i vissa fält som inte är obligatoriska. o Detta borde ju fungera även i Ladok, eftersom vi hämtar ju folkbokföringsadressen hos SPAR via ett personnummer och är adressen (personnumret) skyddad i SPAR så syns ju det direkt. Filnamn: Arbetsmöte1_020111_anteckninga The student web at SLU gives you information related to your studies. Read student news, the calendar and log in to see your courses and messages

Det står att jag inte har något ORU-konto - men jag loggade ju in för bara någon månad sedan. Sedan lagen GDPR (The General Data Protection Regulation) trädde i kraft har Örebro universitet ändrat rutiner gällande hur länge studenters ORU-konton sparas Meddelandet innebär att student har gjort ett återbud som har överförts till Ladok som markering tacka nej och är inte längre förväntade deltagare i Ladok. Ingen åtgärd behövs, det är information, men man kan ju se här att återbud finns om man vill kalla reserver, men enligt antagningen finns informationen på NyA webben

Uthämtning av JU-kortet (ej vid terminsstart, läs mer) Frågor om din inskannade salstentamen; Intyg från Ladok; Vägvisning; Parkeringstillstånd till studenter; Borttappat material; I Service Center finns även JU-shopen, där du kan handla profilprodukter som till exempel tröjor, muggar och pennor. Observera att vi endast tar kortbetalning Detta demonstrerades: Nyheter på startsidan Möjlighet att välja andra resultat från annat lärosäte vid tillgodoräknande och bevis Mer information visas o o I LADOK finns det två fält för namnet, men förnamnet kan ju också se annorlunda ut, det finns en SPAR-version, och en annan version kanske. Man måste ju på något sätt bestämma hur namnet skall skrivas, annars fungerar det ju inte! Börje säger att namnet är viktigt, så man måste nog bestämma det på något sätt Sofie Larsson, lokal projektledare för införande av nya Ladok, - Fördelen är ju framförallt att det kommer ett meddelande via e-post om att jag har resultat att attestera och jag slipper alla papper. Eftersom allt är online, så kan jag attestera oberoende var jag finns fysiskt

AllMatte JU/JTH: Basic Calculus (bc: 2017-) : Last 5 exams: Formula sheet: (x1, x2, x4), Diskret matematik (di: 2000-) : Highlights/AbFr Ditto/Jens Figs: Sista 5 tento För att kunna webbregistrera dig på aktuell kurs måste du först aktivera ditt SU-konto och sedan gå in i Ladok för studenter. Om du redan nu vet om att du behöver lämna återbud till kursen kan du själv göra det via ditt konto på Antagningen. Lärplattform. Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena Det är ju i praktiken en trådlös mikrofon. Då är du med i mötet dels i bild via datorn (med avstängd mikrofon), dels med via privatkontot med perfekt ljud till alla som deltar via mobilen (och eventuellt bild om man har lust) och kan röra dig fritt Ladok - betygssättning och poäng Fre 3 sep 2010 20:04 Läst 2029 gånger Totalt 6 svar. Unikus. Visa endast Fre 3 sep 2010 20:04.

Annars ringer du ju institutionen och ber dem skicka en vidimerad kopia av dina betyg vid lärosätet. It's Tommy this, and Tommy that, And chuck him out the brute, But it's 'Savior of his Country,' When the guns begin to shoot Tenta 12 januari 2016, frågor - TAMS38 - LiU - StuDocu. Ladok Jonkoping. Exam 11 April 2015, questions - PC1143 - StuDoc Har inte haft äran att använda mig av det förrän nu den senaste tiden. Pågår det mer eller mindre ALLTID systemarbete :mad: på sidan??? Jag vill ju ansöka.. En snabb fråga om Ladok & CSN Tis 15 nov 2011 16:48 Läst 3377 gånger Totalt 6 svar. 110926 Visa endast Tis 15 nov 2011 16:48.

Resultatintyg, Ladok Lunds universite

Ju fler vi är desto starkare blir vi och desto mer kan vi påverka och förbättra! Så här blir du medlem: För att bli medlem måste du vara antagen och registrerad på en kurs eller ett program vid Linnéuniversitetet. Det intygas enklast genom ett registerutdrag från LADOK.. Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Dina lån lånas om automatiskt, du får en påminnelse när det är dags att lämna tillbaka Av säkerhetsskäl bör du logga ut och stänga webbläsaren när du är färdig med webbtjänsterna som kräver inloggning Införandet i Ladok. Nu har rättat färdigt tentan, det är bara ett moment kvar, att införa resulaten i Ladok. Inte lätt. En tenta blir i Ladok två kurskoder som blir en massa olika antagninskoder, jag har ingen översikt LADOK - Inställningar . Detta dokument uppdaterades senast den 18 februari 2009. Detta är ett dokument med förslag. på inställningar på olika funktioner i Ladok. Några inställningar är viktigare än andra. En del är förinställningar och en del andra är en sådan inställning du kan ändra varje gång du använder den funktionen

LADOK 3 kommer troligen i fem olika delleveranser fram till årsskiftet 2014/15. Kostnadsbudgeten ligger på 53 milj kr som taxeras ut från lärosätena (GU betalar knappt 8 % av totalen). Samtidigt kostar förstås den nuvarande och föråldrade versionen allt mer - och den ska ju avvecklas har surfat ladok som besatt, men inget resultat på förra kursen. vilket gör mig nojig. för om man inte får godkänt, kommer det resultatet in till ladok då?! det känns ju onödigt, så därför är jag nojig att jag bara inte blivit godkänd.... gaaaah. god morgon på er sötsnosar! Andra bloggar om: studier, tenta, ladok

Telefon: 046-222 00 00 (växel) Postadress: Box 117, 221 00 LUND Organisationsnummer: 202100-3211 Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND. Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se Om den här webbplatse Siffror utan parentes visar när poäng på slutförd kurs kan registreras i UPPDOK (UU) eller LADOK (SLU). 42 Energimarknadsanalys 5hp 42 Geografiska informationssystem för ingenjörer 5 hp 43 Bioenergy - Technology and Systems, del 1 (5) hp Och ju mindre vi producerar desto mindre blir vår påverkan på miljön

Vi kan välja två vägar gällande integrationerna mot Ladok. Licensvägen (bizztalk) eller open source (mule). Olika kostnader beroende på val. Ove kollar och ser på ev. samarbeten med andra lärosäten.När det gäller kostnader så kan Ladok3 införandet kanske ta kostnaden för själva systeminförandet samt adaptern (koppling till integrationsmotorn, bizztalk/mule för sidosystemen) Här kan du logga in i Canvas. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer Frågan som jag alltid undrat över är ju varför inte detta är standard. Skit i om jag har betalt eller inte. Sedan kör man helt enkelt en koll när resultaten förs in till ladok på något finurligt automagiskt sätt. Att behöva ha en papperslapp med bankstämpel känns rätt så old school får jag ju säga. /gn Det går framåt i det nationella projektet. I början på året levererades Årsredovisningen till Ladoks förvaltning och efter acceptanstesterna var klara var det dags för leverans till de lärosäten som anmält sig till att vara piloter för införandet. Fredag den 1 maj startades IK-körningen (informationskonverteringen) för det sista pilotlärosätet; Linköpings universitet

Logga in - Jönköping Universit

Utgångspunkten var att Ladok 3:s utbildningsdatabas ska användas av en del lärosäten, medan andra säkert kommer att vilja behålla sina egna gamla. Vi skissade med papper och penna, i grupp, fram olika funktioner som vi ville skulle finnas eller fungera på ett visst sätt Jag vill delta i undervisning, men kursen ges ju inte längre. Vad kan jag göra? Jag har ett gammalt labkompendium. Kan jag göra labbarna med det? Jag saknar labkompendium. Var får jag tag i ett? Jag har en och annan lab kvar. Hur kan jag göra labbarna? Jag har fått alla mina uppgifter godkända, men jag ser det inte i LADOK. Vad är fel På den här sidan finner du som antagits till läkarprogrammet på Karolinska Institutet både information som du behöver ta del av inför dina studier samt sådant som rent praktiskt kan underlätta för dig som student. Även information om registrering och programstart finns här Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Om du har läst på en svensk högskola/universitet (efter 1995) så hämtas meriterna automatiskt från Ladok. I många fall hämtas även gymnasiebetyget från en betygsdatabas men om du har ett äldre gymnasiebetyg kan du behöva ladda upp det. Du kan se på ditt konto på antagning.se vilka meriter som finns registrerade

Ladok/Kursinfo/Antagning Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar 351 95 Växjö Växel 0772-28 80 00 Växel internt 7146 IT-support 0480-44 67 00 E-post info@lnu.se Om Medarbetare Lyssna Kris och säkerhe Inlägg om Uncategorized skrivna av Anna Stockman. Idag hittade jag en låntagare som hade två poster i BOOK-IT. Båda är importerade från Ladok idag och båda har samma personnummer (ja, det är ju samma person) Ett fel har inträffat. Kontakta administratören om du vill ha mer information. Felinformation.

Ladok is closed for all students and personnel from - edit

Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Tentamen - nytt datum. OBS vi har inte möjlighet att ta emot oanmälda studenter. Obligatorisk anmälan via Ladok senast 10 dagar före tentadatumet. OBS giltig legitimation krävs för att få tentera. Var på plats senast 30 minuter före start. Lokal meddelas via schemat ca en vecka före tentadagen ladok.se Ladokse is tracked by us since October 2016 Over the time it has been ranked as high as 89 399 in the world while most of its traffic comes from Sweden where it reached as high as 460 positio Införandet av Ladok3 på Stockholms universitet. Ladok3-projektet och den nya förvaltningen har meddelat att produktionssättningen av Uppföljning är försenad. Planen var att denna skulle gå i drift på Stockholms universitet vecka 44 2015 men istället blir det i mitten av 2016

Kontrollera dina personuppgifter i Ladok - Jönköping Universit

Programmets kurser läses i progression, vilket innebär att kraven på avklarade högskolepoäng ökar ju längre studenten har läst inom programmet. via Ladok. Kursregistrering . 8 (10) Du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination Ju mer socker vi äter, desto färre vitaminer och mineraler får vi i oss, visar ny forskning från Lunds universitets Diabetescentrum. Men forskarna anser inte att deras studie ensam räcker som underlag för ändra dagens kostrekommendationer om hur mycket tillsatt socker vi bör äta Idag (2018) arkiveras ju allt i nya Ladok på ett säkert och arkivbeständigt sätt. Det har besparat oss mycket jobb, spring med listor och naturen har skonats Kognitionsforskaren Stephan Reber är en av forskarna som tilldelas årets IgNobelpris för sin forskning om alligatorers ljud. I en studie från 2015 undersökte man vad som händer om en alligator får andas in helium. Syftet är att ta reda på om krokodildjur har så kallade resonansljud i sin röst, något en del andra djur använder för att visa hur stora de är Resultatet l¨aggs ini ladok senast 20 januari 2014. DEL A: ENDAST SVAR 1. (a) I en fabrik ar antalet stro¨mavbrott under 1 timme en stokastisk variabel ξ, d¨ar ξ ∈ Po(µ). Fr˚an tidigare underso¨kningar antog man att µ = 1 36. Bera¨kna sannolikheten att f˚a mer ¨an ett str¨omavbrott under 18 timmars produktion. (4p

Kontakt - Jönköpings Studentkår - Jönköpings Studentkå

LADOK-Nouveauklient för PC får du nog enklast via Inge > Persson på LDC (eller via Hans Persson). > > Det är mycket riktigt institutionens (motsv) ansvar att bekosta den > utrustning som behövs, alla pengar för forskning och utbildning går ju > direkt till institutionerna I Ladok betecknas grundlaborationerna Lab 1+2 för LABA (1.5hp), Lab 3+4 för LABB (1.5hp) och tentan TEN (3.0hp). De rapporteras separat. Bonuspoäng. Under kursen kan vissa uppgifter göras som kan ge bonuspoäng. Bonus ges för hemtal och laborationer om de redovisas i tid. Totalt kan upp till 4 bonuspoäng erhållas Studentportalen fungerar ju bra, varför inte vidareutveckla den istället för att byta till ett nytt system? Uppsala universitet har inte kapacitet och resurser att utveckla Studentportalens pedagogiska delar till en lärplattform som kan mäta sig med internationellt etablerade system på marknaden och hålla samma utvecklingstakt som dessa •Ladok och Zoom upplevs som driftsäkra av många användare i kärnverksamheten, medan Moodleoch Bildkonferens upplevs som mindre driftsäkerhet •Converis(forskningsdatabasen) hamnade långt ner på frågan om (ju närmare ett desto högre samband mellan variablerna

Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar Nalle Puh Kimkat UBW Anknutna IDAC Integrations-plattformen Dagens KIIP fokus Ladok Webbtjänster UBW Anknutna Bibliometri Graceperioder. Vad är ett identitets- och behörighetssyste

 • Manaycafe chat.
 • Spänd tungan.
 • Köpa b17 vitamin.
 • Argument för vetorätt.
 • Vad är bra ping.
 • Vad är molasses.
 • Byta el lampa stockholm.
 • Concerts london 2018.
 • Topaz blue linser.
 • Sollentuna badmintonhall.
 • Dog show katowice 2018.
 • Listening comprehension detective stories.
 • Offline hbo.
 • Surkörsbär träd.
 • Bläddringsbar pdf gratis.
 • Dynekilens gk.
 • Mexico turistorter.
 • Efternamn på s.
 • Asplund solna.
 • Heron city lekland.
 • Madrass till 4 åring.
 • Volvo v50 flexifuel problem.
 • Nyårspaket köpenhamn spa.
 • Tre i svärd.
 • Westfalen karta.
 • Mabel brand laura gallacher.
 • Trosa matstudio trosa.
 • Kindle inline.
 • Mindestlohn usa.
 • Kerwe in ludwigshafen und umgebung.
 • Must see in dublin.
 • Kakel gammaldags stil badrum.
 • Romantiska aktiviteter göteborg.
 • Testosteron normala nivåer.
 • Vad är modellering.
 • Karlskrona polen.
 • Farväl dikter.
 • Android best smartphone.
 • Last king of scotland stream.
 • Klarlack för metall.
 • Unterhaltspflicht gegenüber kindern über 25.