Home

Stöd och behandlingsplattformen

Stöd och behandling (SoB) är en tjänst för vårdgivare som vill erbjuda invånare stöd och behandling via nätet med säker inloggning. Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vårdgivare interagera, kommunicera och dela information digitalt Sömnguiden ger vägledd självhjälp för förbättrad sömn vid insomni. Sömnguiden med dess tillhörande Vårdgivarstöd finns sedan tidigare som häfte att skriva ut eller beställa via Marknadsplatsen men blir nu även tillgängligt som digitalt stödprogram via Stöd- och behandlingsplattformen (SoB) Stöd- och behandlingsplattformen är lättillgänglig, användarvänlig och säker. Den följer de lagar och regelverk som krävs för att vara ett nationellt medicinskt informationssystem, bland annat ur informations- och patientsäkerhetsperspektiv Stöd- och behandlingsplattformen. Underliggande sidor. Piloter - Stöd och behandling via nätet Landsting och regioner kan sedan ett par år tillbaka ansluta sig till en nationell plattform som erbjuder patienter stöd- och behandlingsformer via 1177 Vårdguiden. Två.

på stöd- och behandlingsplattformen ska du kontakta vår support. Kontaktformulär: 1177.se/e-tjanster-support; Telefon: 08-123 135 00; Har du frågor om din behandling eller ditt stöd skickar kan du kontakta din behandlare Stöd och stödprogram kan till exempel vara Min vårdplan cancer, neuropsykiatrisk bedömning, sjukskrivning och rehabilitering, träning samt matdagbok. Nationellt arbete 2020 Införandet av behandlings- och stödprogram fortsätter i regionerna, parallellt med att tjänsten vidareutvecklas, bland annat inom utveckling och införande av digitala vårdplaner för Min vårdplan cancer Vårdgivare / Kompetens och utveckling / Utbildningskalender / Administratör i Stöd- och behandlingsplattformen Anmälningstiden har gått ut. Start: 2020-05-12 Tid: 08.30 - 12.00 Sista anmälningsdag: 2020-04-27. Plats: Baravägen 1, Lund, konferensrum 2 . Visa. Administratör i Stöd- och behandlingsplattformen. Halvdagsutbildning för administratörer i Stöd och behandling. Kursledare är Elin Andersson från Produktionskontoret. Syfte. Kunskap för att hantera behörigheter på arbetsplatsen samt starta, aktivera och inaktivera moment i stöd och behandling

Behörighetsadministratör i Stöd och behandling och kan aktivera övriga roller som ex. behandlare och invånaradministratör samt andra behörighetsadministratörer. Det behörighetsadministratören på enheten ansvarar för är: att ge vårdpersonal tillgång till Stöd och behandling. att tilldela vårdpersonal roller i Stöd och behandling Om Stöd och behandling (SoB) Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som gör det möjligt för regioner, kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare stöd- och behandlingsprogram på nätet. Exempel på tillstånd som det finns behandlingsprogram för är ångest, depression och smärta

Stöd och behandling (SoB) - Region Skån

Syfte: Göra stöd- och behandlingsplattformen tillgänglig i Region Västmanland Pilot tre vårdcentraler Upphandling av fyra KBT behandlingsprogram Depression Ångest (tre olika varianter) Stress Sömn Kartlagt två processer Verksamhet Patien Välj stöd och behandling bland mottagningens e-tjänster. Då kommer du till inloggningen och direkt till behandlingen. Support. Om du har problem med din inloggning eller andra funktioner på stöd- och behandlingsplattformen kan du kontakta vår support. Vissa frågor kan din behandlare svara på

Den nationella Stöd och behandlingsplattformen, även kallad SoB är nu en del av ordinarie utbud inom Västra Götalandsregionen. ePsykiatrienhetens medarbetare Anna Trüschel som tillsammans med Tommy Skjulsvik är objektspecialist för införandet av SoB i Västra Götalandsregionen har påbörjat ett par projekt inom vuxenpsykiatrin där SoB kan fungera som stöd till den ordinarie. Stöd och behandling via internet ökar tillgängligheten till vård då patienten kan genomföra behandlingen när och var det passar dem bäst. Under pågående iKBT-behandling följer ansvarig vårdpersonal patienten via behandlingsplattformen Stöd och behandling eller motsvarande Stöd- och behandlingsplattformen En annan del av uppdraget är att utveckla medborgartjänster / e-tjänster via 1177.se, där stöd- och behandlingsplattformen är en del. Här finns exempelvis internet-KBT och man har nu startat upp en digital artrosskola samt utvärderar om man ska starta upp digital tobaksavvänjning, smärtskola, KOL-skola med mera via nationella stöd- och behandlingsplattformen. ePsykiatrienheten utvecklar och hjälper till vid implementering av stöd och behandlingar. Hör av dig om du vill ha hjälp att utforma ett eget stöd eller en behandling. Internetbehandling vid insomni. ePsykiatrienheten har utvecklat en internetbaserad sömnbehandling anpassad efter.

för vägledning och stöd. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på. Kommunikation mellan behandlare och patient sker i regel en gång per vecka via textmeddelanden i behandlingsplattformen (SOB) Stöd och behandlingsplattformen. Sedan 2016 är samtliga landsting och regioner anslutna till den nationella plattformen Stöd och behandling via 1177 Vårdguiden. I plattformen kan vårdgivaren på ett säkert sätt ge stöd, behandlingar och utbildningar till invånare via internet, enskilt eller som ett komplement till annan behandling Den här filmen är tänkt att användas som diskussions- och beslutsunderlag inför att en verksamhet antingen vill börja använda stöd-och behandlingsplattformen eller att ledningen vill öka. Man rapporterar fortlöpande förlopp och utfall av Internetbehandling för depression 3.0 med hög täckningsgrad. Internetbehandling för depression 3.0 finns tillgängligt på nationella Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Designmässigt omfattande text med långa rader utan bilder eller video men med modultexten även som ljudfil Man loggar in på behandlingsplattformen via e-tjänster och kan arbeta med materialet var och när man vill. Man har regelbunden kontakt med sin behandlare för avstämning och stöd. Möjlighet att få iKBT finns inom primärvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomshälsan

Stöd och behandling är en av e-tjänsterna som erbjuds av vårdgivare via 1177 Vårdguiden. Inloggning för invånaren sker via 1177.se. Den enskilda invånaren kan använda Stöd- och behandlingsplattformen efter att ha blivit erbjuden ett stöd- eller behandlingsprogram med en utsedd behandlare Internetbehandling i stöd- och behandlingsplattformen (1177 Vårdguidens e-tjänster) Internetbehandling vid insomni. Att kunna erbjuda evidensbaserad behandling för sömnlöshet till fler. Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem och förekommer hos 11% av den svenska allmänbefolkningen Med rätt stöd, behandling och rehabilitering kan majoriteten komma tillbaka till arbetslivet. Hur lång tid det tar varierar mellan olika individer. Vilka symtom som kvarstår över lång tid håller ISM på att undersöka i en unik stor långtidsuppföljning av kvarstående symptom hos patienter som tidigare gått på patientmottagningen Stöd och behandling . Vården kan erbjuda stöd och behandlingsinsatser via Stöd och behandlingsplattformen. Läs mer om Stöd och behandling . Mina intyg. Invånaren kan se och hämta intyg, till exempel läkarintyg från Cosmic. Läkemedelstjänster. Via E-hälsomyndighetens e-tjänst kan invånaren ta del av sina förskrivna recept och. Projektledare/regionalt införandestöd Stöd och Behandlingsplattformen och internetbehandling i VGR Västra Götalandsregionen. feb 2019 - nu 1 år 9 månader. Göteborg. Projektledare för införande av internetbehandling via Stöd och Behandlingsplattformen i VGR

ohälsa/beteendemedicinsk problematik med hjälp av IKBT via behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB). Behörighetskrav 1. Akademisk utbildning inom människovårdande yrke t.ex. socionom, psykolog, sjuksköterska, beteendevetare, arbetsterapeut, sjukgymnast etc. 2. Grundläggande psykoterapiutbildning motsvarande ≥45 h Informationen i Min vårdplan kommer att publiceras för digital användning via Stöd och behandlingsplattformen på 1177 vårdguiden och för utskrift på papper via cancercentrum.se. Under senhösten 2020 beräknas Min vårdplan för patienter med bröst-, prostata- och peniscancer publiceras Landsting. Plattformen kan användas för att erbjuda behandlingar, program och utbildningar som stöd i patientens vårdprocess. Patienten gör en säker inloggning med sitt bank-id via 1177.se (1177 vårdguidens e-tjänster). Den enskilda invånaren kan använda Stöd- och behandlingsplattformen efter att SOB-behandlare tillgängliggjort ett. Behandlingsplattformen Iterapi - 18 års erfarenheter av internetterapi; Iterapi har stöd för en mängd olika språk och hela gränssnittet, inklusive systemet för interna meddelanden, finns för närvarande tillgängligt på engelska, svenska, tyska, rumänska och hebreiska

SUPRA erbjuder vårdgivaren en lösning där frågebatteriet görs tillgängligt för patienterna via Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Vill enheten använda en annan digital lösning kan vi bistå med de frågorna som ingår - och fortfarande erbjuda analys av resultaten Nära förmedlas genom behandlingsplattformen Stöd och Behandling som ingår i 1177 Vårdguidens eTjänster. För att söka till behandlingen behöver du göra en Egenanmälan för bedömning på Stockholms centrum för ätstörningar. Läs mer om internetbehandlingen Nära Ahum köper digitala behandlingsplattformen Motifire och tillsätter Kicki Theander som ny VD. Testa vår chatt-app Få stöd av en psykolog i sju dagar för 100 kr. Hen hjälper dig med behandling, rådgivning och vägledning via text - i ditt privata chattrum

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga och personal i närmiljön Berör all vård-, stöd och omsorgspersonal som är involverad i samordnad planering vid utskrivning från slutenvård respektive samordnad individuell planering i öppenvård och socialtjänst. 2017 utbildning i Lifecare, samverkansriktlinjer, lagstiftning, videokonferens och 1177 stöd- och behandlingsplattformen Arbete pågår med att publicera behandlingsmanual för stress och utmattning i Stöd och Behandlingsplattformen (SOB). Behandlingen är vetenskapligt utvärderad i primärvård och kommer att vara tillgänglig för behandlare i primärvård via SOB. Systematisk uppföljning av vård för ångest och depression (SUPRA Nivå 1: Invånarstöd via 1177 - information, inspiration och verktyg såsom appar (t.ex. Fimpaa) Nivå 2: Program via stöd och behandlingsplattformen och/eller andra interaktiva stödprogram med begränsad involvering av hälso- och sjukvårdsresurser. Nivå 3: Stöd med tobaksavvänjare enligt socialstyrelsens riktlinjer Stöd och Behandling Regionalt införandestöd Västra Götalandsregionen 2019-08-22 Bedömningsguide Inför uppstart av KBT på nätet I Västra Götalandsregionen finns flera behandlingsprogram för vuxna tillgängliga via Stöd och behandlingsplattformen, samtliga är utvecklade av företaget Livanda

Sömnguiden - nytt program i Stöd- och behandlingsplattformen

 1. Stöd- och behandlingsplattformen är den senaste funktion som tillförts. I plattformen kan behandlingar eller stöd, designas så patientens egna insatser kan interagera med professionen under kontrollerade former. I inledningsskedet har utveckling av internetbaserad KBT prioriterats
 2. I Stöd- och behandlingsplattformen (SoB), är ytterligare stöd för den gravida med fetma under utveckling. Vill du veta mer kontakta. maria.bramsgard@sll.se . Aktuella vårdinsatser med inriktning på gravida, övervikt och fetma. Målgrupp . Vårdgivare . Verksamhet - Vårdnivå
 3. I Behandlingsplattformen? Både och? Diskutera! Behandlings-plattformen. Vårdgivare. Journalarkiv? Författningsanalysen. Ja, plattformen Stöd och behandling kan utgöra del av . vårdgivarens journalarkiv. Plattformen är dock inte avsett för vårddokumentation. Uppgifter som ska tillföras patientens journal ska exporteras dit
 4. i Stöd- och behandlingsplattformen, som är en del av de tjänster som erbjuds via 1177. För fortsatt diskussion kring IT-stöd, se sida 17 Resursbehov för utveckling av IT-stöd. Rekommendationen från utredningsgruppen i Region Skåne, är att vi ska välja att .
 5. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där deltagaren får träning i att använda Måendekollen Ung via behandlingsplattformen Stöd och behandling. Måendekollen Ung används inom ramen för internetbaserad KBT-behandling för barn och unga. Innehåll. Utbildningens huvudmomen
 6. - Resultatet visar att patienter som får tillgång till det digitala stöd- och behandlingsplattformen via 1177 och Astmakollen får förbättrad astmakontroll och lungfunktion jämfört med dem.

PTSD och komplicerad sorg samt ett egenvårdsprogram för bearbetning av sorg via stöd-och behandlingsplattformen. Denna typ av insatser kan bidra till att avlasta både primärvård och psykiatri. Därutöver finns redan utvecklade program hälsoångest, ångest (även för barn), depression och insomni i Stöd- och behandlingsplattformen (SOB Forskning och erfarenhet visar att många anhöriga kan påverka sin situation till det bättre om de får ett stöd som känns relevant och är anpassat efter deras situation. Vår förhoppning med forskningen är i slutändan att nå ut till fler personer i behov av relevant stöd med insatser som hjälper fler anhöriga att må bättre

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177. - Deltagaren kan nå den internetbaserade KBT-behandlingen när det passar honom eller henne bäst. Dessutom är det lätt att ta pauser, repetera och på så vis anpassa arbetet med behandlingen. Deltagaren får stöd från behandlaren via behandlingsplattformen i nära anslutning till uppgifterna

Stöd och behandling, SOB Vårdgivarguide

 1. Digitalt stöd och behandling framgångsrikt vid astma. Nyhet - 28 januari 2019. Astmapatienter som får digitalt stöd och behandling får en förbättrad astmakontroll och lungfunktion. Det visar en studie gjord av distriktsköterskorna Maria Boström och Marie Persson vid vårdcentral Ludvika/Grängesberg
 2. Framtagandet av den digitala artroskolan för behandlingsplattformen stöd och behandling på 1177.se startade i Kalmar län och har där utvecklats och testats i omgångar. För att ytterligare utveckla den digitala artrosskolan utformades ett samarbete mellan regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar, Östergötland)
 3. Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2020 Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där deltagaren får träning i att behandla patienter inom områdena depression, ångest/oro, sömn och stress med hjälp av internetbaserad KBT-behandling via behandlingsplattformen Stöd och behandling

Vårdgivare - Region Hallan

och samordning av krav Rekommendationer till nytta för patient, vård och företag Rapport från projekt Ordnat införande av digitala produkter och tjänster . Tydligare spelregler och samordning av krav 6.3 Stöd och behandlingsplattformen. KBT och kroppseget cannabis ny möjlig behandling vid PTSD 28 september, som går ut på att man på ett kontrollerat sätt rekonstruerar minnena av traumat. Med stöd av en behandlare exponerar sig patienten på ett systematiskt sätt för Deltagaren får stöd från behandlaren via behandlingsplattformen i nära anslutning till. självskattningsformulär via Stöd- och behandlingsplattformen administreras. Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där deltagaren får lära sig att behandla barn och unga med ångestproblematik med hjälp av internetbaserad KBT. Behörighetskrav 1. Akademisk utbildning inom människovårdande yrke t.ex. socionom, psykolog I tre dramatiserade filmer får du följa en patient som får KBT via internet för sin depression. Efter första filmen kommer du att få veta hur Stockholms läns landsting har gjort för att klara av att ge fler personer KBT-terapi via internet, internetpsykiatri. Tillgängligheten ökar då patienten kan delta när och var de vill

Stöd- och behandlingsplattformen Vi kommer under dagen få en djupare inblick i och förståelse för vad de olika tjänsterna innebär samt vilka möjligheter det kan innebära för de kommunala verksamheterna. Ett detaljerat program kommer att arbetas fram tillsammans med Inera och presenteras i december. 019 Välkommen behandlingsplattformen Stöd och behandling. Plattformen har använts för att förmedla internetbehandling samt stödprogram och utbildning för patienter. Under 2015 arbetade ett femtontal primärvårdsenheter med internetbehandlingsprogram och under våren 2016 startade ytterligare 15 enheter (Sköld & Halénius, 2016) När det är vägledd behandling så får man återkoppling och stöd från sin behandlare främst via e-post liknande kommunikation i behandlingsplattformen. Internetterapi har visat lika goda resultat som vanlig KBT i de vetenskapliga utvärderingar som gjorts Drygt 3 500 patienter har inlett en behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet, via den nationella Stöd- och behandlingsplattformen, sedan det infördes i Region Östergötland 2016

Vårdgivare - Region Halland

Så startar du stöd- eller behandlingsprogram - 1177 Vårdguide

Projektdirektiv Införande av internetbaserat stöd och behandling i VGR PROJEKTDIREKTIV_V1.0 UTSKRIFTSDATUM: 16-06-17 0 Dokumentstyrning 0.1 Dokumentets syfte Projektdirektivet, som är ett styrande dokument, beskriver resultat/mål, ramar och förutsättningar för projektet Berör all vård-, stöd och omsorgspersonal som är involverad i samordnad planering vid utskrivning från slutenvård respektive samordnad individuell planering i öppenvård och socialtjänst. 2017 utbildning i Lifecare, samverkansriktlinjer, lagstiftning, videokonferens och 1177 stöd-och behandlingsplattformen

videoinstruktioner samt Björn Olars - projektledare för stöd- och behandlingsplattformen på 1177 vårdguidens e-tjänster för teknisk uppbyggnad av programmet Astmakollen. Ludvika den 15 januari 2019 Maria Boström Marie Persso , journalinformation och för att kunna för- nya recept. Därutöver erbjuds nya lösningar med utbildning och behandlingsprogram via Stöd och behandlingsplattformen, som är en e-tjänst där utbudet ökar. Ett ökat utbud av e. Senast ändrad: den 25 september 2020. Cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt Östra Mellansverig Information om stöd och behandlingsplattformen Uppföljning av barnersättningsmodellen för tandvård till barn och unga vuxna Information om Statusuppdatering för aktiviteterna inom den regiongemensamma verksamhetsplanen Yttrande över Förslag till föreskrift och allmänna råd om tandläkarna

Internetbaserat stöd och behandling - SK

RMPG diskuterar att stöd- och behandlingsplattformen, digitaliserade hälsosamtal och införande av webbtidbok är gemensamma områden. Dock är det inte arbetsområden vi gör tillsammans, utan områden vi arbetar med på likartade sätt men enskilt. Det kommer inte vara någon kommitté i Jönköping som granskar hälsoappar. Det vore bra om. Internetförmedlad behandling är vanligtvis strukturerad som ett självhjälpsprogram under omkring 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via mejl, via behandlingsplattformen eller per telefon. Vissa program utförs dock helt självständigt eller med administrativt stöd Patientmiljarden, överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting SKL gällande insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården 2018, se bilaga 1. Förslag till beslut Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott beslutar att • anta förslaget till handlingsplan . Beslutsunderla

Administratör i Stöd- och behandlingsplattformen - Region

Vi erbjuder internetförmedlad psykologisk behandling för stress- och utmattningsproblematik. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi och pågår under 12 veckor. Varje vecka har man kontakt med sin behandlare via behandlingsplattformen, och erhåller stöd i problemlösning och individuell rådgivning - För Smärtcentrum har den rådande pandemin lett till en värdefull verksamhetsutveckling. Resultatet har blivit att vi fortsatt har kunnat ta emot nya patienter och hjälpa dem som redan är under behandling, fast under andra former än tidigare, säger Ann-Charlotte Eliasson, vårdenhetschef på Smärtcentrum. Smärtcentrum på Östra Sjukhuset är ett sjukhusövergripande. Bakgrund och motiv Brighter har under 2019 certifierats under ISO 13485, ramverket för medicintekniska produkter, samt erhållit CE-märkning av Bolagets första lösning, Actiste-enheten. De erhållna certifieringarna innebär att Brighter nu har alla förutsättningar som krävs för en bred lansering av Actiste och behandlingsplattformen Logopediverksamheten vid Skaraborgs Sjukhus har beviljats över en halv miljon kronor från Innovationsfonden VGR för två projekt som ska öka tillgängligheten och ge bättre stöd till logopedpatienter..

NÄRA förmedlas genom behandlingsplattformen Stöd och behandling som ingår i 1177 Vårdguidens eTjänster. Behandlingsinnehållet består av korta texter, filmer, infografik och övningar som patienten arbetar självständigt med under 12-15 veckor. Självständig behandling med behandlarstöd 2 Förord Med internetbaserade stöd- och behandlingsprogram ges nya möjligheter för invånare/patienter/brukare att få stöd och behandling via internet. Det underlättar för en användare att när som helst och var som helst ges möjlighet att nå stöd och behandlingsprogram som görs tillgängliga via internet Med Behandlingsplattformen avses således i fortsättningen det planerade nationella IT-stöd som ska erbjuda e-tjänster för hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt andra former av stöd, t.ex. självhjälp och egenvård. I rapporten Stöd och behandling på nätet Nutid och Framtid (2013) beskriver SKL vilka. Sjuksköterskan som triagerar via telefon eller drop-in mottagning på vårdcentralen sänder Delia via Stöd- och Behandlingsplattformen (SOB) efter att patienten har bokats till en tid hos sjuksköterska, läkare eller psykolog, så att patienten kan fylla i instrumentet innan besöket

Svenska spels forskningsdag 2014 - Per Carlbring

Administratör i Stöd- och behandlingsplattformen

Denna app ingår i ett pilotprojekt som är kopplat till 1177 Vårdguidens nationella plattform för Stöd och Behandlin Stöd och behandling via nätet (SoB) är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster och syftar till att öka invånarnas tillgång till stöd och behandling via nätet. Med. Den här filmen berättar om 1177 Vårdguidens plattform för stöd och behandlingar på nätet, och hur den exempelvis kan använd

Inloggning i appen innebär att dina personuppgifter registreras i Stöd- och behandlingsplattformen. Endast personer som deltar i pilotprojektet kommer att komma åt appens funktionalitet. Show More. Remente SoB Tags. Medical; Add Tags Comments . Transcription . här - Internetpsykiatr Om du är minst 18 år, känner dig missnöjd med hur ditt könsorgan ser ut och vill vara med i studien är du varmt välkommen att anmäla intresse! Jag vill vara med! SÅ GÅR DET TILL. När du klickar på Jag vill vara med kommer du till en krypterad sida där du kommer få uppge en mailadress och välja ett lösenord Smärtcentrum arbetar nu fortsatt med att ta fram patientutbildningar via stöd- och behandlingsplattformen, för att öka tillgängligheten och nå fler patienter med långvarig smärta. Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller [email protected

Vårdgivarwebben - Stöd- och behandlin

Den 25-26 augusti kan du, var du än i Sverige eller världen befinner dig, få uppleva större delen av konferensutbudet på årets Vitalis digitalt! Köp konferenskort här » I det digitala eventet kan du ta del av livesända panelsamtal och keynote-presentationer samt förinspelade föreläsningar där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras. Under två. Ericsson har valts ut av Telefónica för att driva en rad avancerade TV-tjänster i sina operativa verksamheter i Latinamerika. Lösningen kommer att rullas ut i 13-länder och kommer att finnas tillgänglig i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia och Peru i slutet av detta år, med åtta andra länder i Latinamerika att följa.

Utifrån vårdnadshavarnas svar, samt lärdomar från utbildning i Tjänstedesign och spelifiering, har funktioner skapats för att kunna underlätta för vårdnadshavare att genomföra språklig träning med sitt barn. Funktionerna som tagits fram som ska bli ett digitalt föräldrastöd på Stöd- och behandlingsplattformen på 1177 sova bättre. KBT har vetenskapligt stöd vid behandling av insomni hos vuxna, även i internetförmedlat format. Det finns studier från Holland som visar goda resultat även för ungdomar. Internetbaserad KBT är en självhjälpsbehandling där patienten gör det mesta av jobbet själv, och får stöd av sin e-behandlare

Appen kommer troligtvis förläggas/kopplas till stöd och behandlingsplattformen,1177. Uppdragshandling för lokala samverkansgrupper LSG Barn & Unga (f d Västbusgrupper i respektive kommun) Elevhälsan uttrycker ett önskemål om att tydliggöra skolans uppdrag genom att använda ordet skola eller utbildning i mål och syfte Du får hjälp och stöd när du vill och var du vill. Behandlingen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett exempel på en behandling som fungerar bra via nätet. Den är uppdelad i olika avsnitt och du får skriva ner. Du som är 13 år eller äldre och behöver hjälp med din oro eller ångest kan få behandling på nätet via Ångesthjälpen Ung http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-952-2.pd Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hiv-/STI. ur patientens perspektiv. Persona Rolf misstänker koloncancer. WWW.vardguiden.se - Mina vårdkontakte

 • Sushi yama.
 • Woolrich outlet.
 • St lukas uddevalla.
 • 24 timmars segling 2017.
 • Passport book number sverige.
 • Jasin politiskt parti.
 • Hyresgastforeningen/formaner/adlibris.
 • Skina lyrics.
 • Zijn russische vrouwen te vertrouwen.
 • Sabelhagens olivlund.
 • Beräkna rankingpoäng badminton.
 • Sagolika vasastan magasin.
 • Öb hink.
 • Hva jaarrooster.
 • Tower bridge.
 • Max 28 landau.
 • Cara delevingne movies.
 • Typisk italiensk klädsel.
 • Hyresvärdar jämjö.
 • Små antillerna intressanta platser.
 • Corvus corone band.
 • Astrazeneca sommarjobb 2018.
 • Bakgrunder iphone 7.
 • Lyrik wettbewerb 2018.
 • Callao salvaje strand.
 • Sentinel esab.
 • Amy fishman.
 • Yotel new york contact.
 • Profilbild facebook storlek.
 • Hair type 3c.
 • Flavivirus.
 • Marco garibaldi.
 • Bästa actionfilm 2016.
 • Albino människa.
 • Tohatsu lomma.
 • Omega seamaster 600.
 • Gunung lambak water park kluang johor.
 • Norrbottensring bred.
 • Bordeaux vindistrikt karta.
 • Första generationen äldre med utvecklingsstörning.
 • Kalla fötter rollista.